Na letisku Poprad-Tatry

Na letisku Poprad-Tatry

Odporúčania pre tých, ktorí odlietajú z letiska Poprad — Tatry

 

Pred odletom

Úplne prvá otázka, ktorá Vás napadne, je ako sa dostať na letisko Poprad Tatry? Odporúčame prečítať si článok   «Ako sa tam dostať«.

Dôležité!
Ak aerolínie, cestovná kancelária alebo tour operátor ne určí inak, cestujúci sú povinní prísť na letisko a prihlásiť sa na let v súlade s pôvodne stanoveným časom, t. j. ideálne za 2 hodiny, ale najneskôr 40 minút pred plánovaným časom. Minimálny čas príchodu na letisko je uvedený v podmienkach prepravy aerolínií, ktoré ste si zvolili. Ak vám vaša letecká spoločnosť alebo cestovná kancelária vopred oznámi telefonicky alebo prostredníctvom svojho zástupcu o novom plánovanom čase odletu, budete povinní prísť na letisko v súlade s novým časom odletu, a nie so počiatočným časom odletu. 

Cestujúci by sa vždy mali snažiť prísť na svoj let v dostatočnom časovom predstihu, aby mali možnosť vykonať všetky formality požadované na letisku, vrátane absolvovania bezpečnostnej kontroly alebo pasovej kontroly, ak odlietajú mimo schengenskej zóny. 

Pred opustením domu skontrolujte:
— yypli ste všetky elektrické a plynové zariadenia;

— zavreli ste dvere a všetky okná;
— vyniesli ste smeti;
— postarali ste sa o svoje kvetiny a domácich miláčikov;
— zaplatili ste všetky účty;
— u niekoho, komu dôverujete, ste nechali náhradný kľúč, pre prípad mimoriadnej situácie.
Taktiež preverte, či máte so sebou:
— Cestovný pas (pas musí mať platnosť dlhšiu nemenej ako tri mesiace od dátumu konca Vašej cesty);
— fotokópiu Vášho cestovného pasu (Môže sa hodiť pri strate pasu aj v prípade iných nepredvídaných okolností);
— víza krajiny určenia (v prípade potreby);
— zmluvu o cestovnom poistení;
— cestovné doklady alebo Vouchery (letenky, ubytovanie, iné.);
— hotovosť a bankové karty.
Nezabudnite si zbaliť:
— lieky nevyhnutné po dobu Vašej cesty;
— žuvačka/sladkosti, pre zníženie tlaku v ušiach pri vzlete a pristáti;
— dobrú knihu na skrátenie času cesty.
Cenné a krehké veci:
— ako fotoaparáty, videokamery, hotovostné prostriedky, šperky a podobné, vždy noste v príručnej batožine.
Ostré predmety, tekutiny, spraye a gely:
— nesmiete prepravovať v príručnej batožine.

Na Letisku Poprad — Tatry

Na letisku Poprad-Tatry

Ak cestujete s registrovanou batožinou, nezabudnite ju nechať na pulte registrácie vášho letu. Potom prejdite k bezpečnostnej kontrole.  

Pri bezpečnostnej kontrole postupujte následovne:
— Položte príručnú batožinu na pásový dopravník;
— vyberte z nej v3etky tekutiny, pasty a detskú výživu, ktorú nesiete;
— ak máte notebook, a/alebo tablet, vyberte ho a položte do samostatnej prepravky;
— odložte si vrchný odev (kabát, bundu a pod. ) 
— odložte si opasok;
— uistite sa, že nemáte vo vreckách kovové predmety, kľúče, mince, mobilný telefón atď.
— po tom ako dostanete pokyn, signál, prejdite cez portál hľadača kovov;
— riaďte sa pokynmi pracovníkov bezpečnostnej služby.

Na letisku Poprad-Tatry

Od 1. septembra 2015 nadobudli účinnosť bezpečnostné predpisy Komisie EÚ týkajúce sa kontroly výbušnín na európskych letiskách, a teda aj na letisku Poprad-Tatry.

Pri kontrole bezpečnosti môžu byť niektorí cestujúci vystavení špeciálnej kontrole príručnej batožiny, alebo iných osobných veci. Kontrola nevplýva na zdravie cestujúcich.

Na monitoroch umiestnených v čakacej zóne si určite skontrolujte brány odletu (GATE) zodpovedajúce vašej destinácii a leteckej spoločnosti, pretože neskôr môže byť príchod k bráne dôvodom na vyradenie vás z letu (v súlade s Dohovorom o preprave leteckej spoločnosti) bez nároku na odškodnenie.

Dôležité!
Očakáva sa, že cestujúci sa budú vždy správať slušne na letisku a podriadia sa pokynom príslušného personálu registrácie a kontroly a iným osobám v procese registrácie; agresia cestujúceho sa považuje za potenciálne ohrozenie bezpečnosti letu a v dôsledku takéhoto správania nemusí byť cestujúci na let pripustený. Cestujúci, ktorí javia známky, že sú pod vplyvom alkoholu alebo drog, sa môžu počas registrácie na let alebo neskôr pri pristátí na letisku považovať za cestujúcich predstavujúcich bezpečnostné riziko. 

Detské kočíky

Letisko Poprad — Tatry ponúka svojim cestujúcim vziať so sebou skladací detský kočík až do samotného lietadla. Detské kočíky sa musia zaregistrovať pri nákupe letenky a aerolínie ich zvyčajne nezahŕňajú do obmedzenia hmotnosti registrovanej batožiny. 

Izba pre matky s dieťaťom

Matky cestujúce s deťmi môžu na letisku Poprad — Tatry využívať špeciálne izby pre matku a dieťa, kde môžu prebaliť alebo nakŕmiť svoje deti v pohodlí pred letom. Izby sú vybavené umývadlami, sprchou, toaletou, prebaľovacím stolíkom, zariadením na ohrievanie fliaš a jedál. Miestnosti sú prístupné v odletovom  aj príletovom termináli.

Komentár