Oneskorenie letu

Oneskorenie letu

Oneskorenie letu na letisku Poprad – Tatry

Ak pasažieri po príchode na letisko zistia na informačnej tabuli, že ich let mešká, sú povinní zaregistrovať sa na pulte registrácie. Ak zamestnanec pri registrácii oznámi cestujúcemu, že je stanovený nový plánovaný čas odletu, môže cestujúci opustiť letisko na zodpovedajúce množstvo času a vrátiť sa včas, aby prešiel všetkými potrebnými formalitami vrátane bezpečnostnej a pasovej kontroly. Ak v čase registrácie ešte nie je jasné, na ako dlho sa bude let zdržiavať, cestujúcim odporučí zostať v blízkosti letiska, aby si nenechali ujsť svoj let.

728*90

Ak už cestujúci prešli pasovou kontrolou a sú preto v špeciálnej bezpečnostnej zóne, môžu túto zónu opustiť len v prípade:
— Odlet sa odkladá na viac ako 4 hodiny (podľa Schengenského kódexu).
Okrem toho, ak:
— cestujúci sa rozhodne, že nebude letieť;
— cestujúci bol vylúčený z letu;
— let bol zrušený.

V prípade meškania letu je letecký dopravca povinný poskytnúť cestujúcim náhradu škody v súlade s európskymi právnymi predpismi. Vo väčšine prípadov sa poskytujú vo forme bezplatného občerstvenia alebo ubytovania, ak je potrebné, a zabezpečenia e-mailovej a telefonickej komunikácie. V tomto prípade obsluha, ktorá môže, ale nemusí byť spoločnosťou letiska, je len dodávateľom primeranej formy odškodnenia. (takého ako sú potravinové balíčky, vouchery atď.).

 

Komentár