Po pristátí

Po pristátí na letisku Poprad-Tatry

Po pristátí na letisku Poprad-Tatry

Po pristátí v cieľovej destinácii nezabudnite skontrolovať, či batožina nebola neoprávnene otvorená alebo poškodená.

Základným pravidlom v prípade straty, poškodenia alebo krádeže batožiny je oznámiť príslušnému oddeleniu strát, reklamácií (oddelenie pre vyhľadávanie stratených a nájdených vecí alebo batožiny) hneď po príchode do zóny príletov a podať písomnú správu o konkrétnej situácii nazývanej PIR (správa o porušení vlastníckych práv). Tieto doklady spracovávajú priamo letecké spoločnosti, ak majú zastúpenie na letisku.  

Po pristátí na letisku Poprad-Tatry

Najčastejšími príčinami straty batožiny je obvykle jej chybné naloženie do iného lietadla. S rastúcim počtom cestujúcich sa zvýšila aj pravdepodobnosť straty batožiny. Preto cestujúcim odporúčame, aby rozdeľovali základné alebo potrebné predmety medzi ručnú a registrovanú batožinu (napríklad lieky, predmety hygieny, hračky pre deti atď.)

Každý prípad straty batožiny je starostlivo monitorovaný systémom World Tracer Management. Je to informačný systém určený na vyhľadávanie batožiny po celom svete. Niektoré stredomorské destinácie nie sú členmi tohoto systému, čím sa batožina monitoruje telexom, čo môže viesť k ďalším oneskoreniam pri hľadaní batožiny cestujúcich. 

Letecká spoločnosť, s ktorou cestujúci vstúpil do zmluvného vzťahu, je zodpovedná za stratenú, poškodenú alebo ukradnutú batožinu. Letecké spoločnosti sú rovnako zodpovedné za vyhľadávanie a vo väčšine prípadov za dodanie stratenej batožiny poškodenej strane na adresu uvedenú v písomnej správe o stratenej batožine. V prípade, že letecké spoločnosti nemajú zastúpenie na letisku, môžu si prenajať obsluhujúcu spoločnosť, ktorá bude postupovať v súlade s jej pokynmi. Prípadná kompenzácia závisí aj od podmienok konkrétnych leteckých liniek. Termín vyhľadávania batožiny v rôznych tarifných triedach sa tiež líši., 

Odporúčame zaradiť batožinu do spoločného balíka cestovného poistenia a prevážať všetky hodnotné veci v príručnej batožine.

Komentár